ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ & ΜΜΕ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΟ

Προσφυγικό/Μεταναστευτικό ζήτημα & ΜΜΕ: Αναπαραστάσεις των Ουκρανών προσφύγων & των μεταναστών από την Τουρκία στον ελληνικό ψηφιακό τύπο

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα προσφυγική κρίση μεγάλων διαστάσεων. Σύμφωνα με έρευνα που μελετάει τον τρόπο αναπαράστασης των Ουκρανών προσφύγων συγκριτικά με την αναπαράσταση των μεταναστών/ εκτοπισμένων ανθρώπων από την Τουρκία σε ελληνικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδων εμφανίζεται ότι στο σύνολό τους οι ψηφιακές εκδόσεις κάνουν κατά κύριο λόγο χρήση της πλαισίωσης «ανθρώπινου ενδιαφέροντος», εστιάζοντας σε στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια ευαισθητοποίηση από την πλευρά των αναγνωστών. Παράλληλα, η πλαισίωση «απόδοσης ευθυνών» υπερτερεί στα δημοσιεύματα που αναφέρονται στους μετανάστες, καθώς οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες επιχειρούν να επιρρίψουν ευθύνες για τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των Ουκρανών προσφύγων και των μεταναστών από την Τουρκία μεταξύ των ιστοσελίδων του δείγματος.

Παρακαλούμε δείτε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την έρευνα σε αυτό το σύνδεσμο.