Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών

Το εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών ιδρύθηκε το 2015 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο εξυπηρετεί:

  • ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα που εντάσσονται στη θεματική του εργαστηρίου,
  • εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
  • ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
21 ΠΕΜΠΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ