Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών συνεργάζεται με μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστηριακό κομμάτι. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα με το εργαστήριο μαθήματα.

 

Ειδικά Ρεπορτάζ (σεμινάριο)

Το σεμινάριο αυτό έχει δύο διαστάσεις. Στο πλαίσιο της πρώτης, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω της πρακτικής ενασχόλησης με τις συμβάσεις της γραφής και της παρουσίασης ειδήσεων για την πολιτική, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο της δεύτερης, έρχονται σε επαφή με το ιδιαίτερο σύστημα συλλογής πληροφοριών και πηγών που αναπτύσσει κάθε κατηγορία ειδήσεων. Το σεμινάριο με τη βοήθεια συνεργατών δημοσιογράφων συνδυάζει την πρακτική της γνώμης με τις δεξιότητες στις επιμέρους κατηγορίες του ρεπορτάζ. Σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά η εστίαση γίνεται σε διαφορετικά είδη ρεπορτάζ.

 

Οργάνωση και Πολιτική των ΜΜΕ

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στη δομή και τη λειτουργία των μέσων επικοινωνίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μέσο της τηλεόρασης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται ο ρόλος των Μέσων επικοινωνίας, οι επιδράσεις τους, οι θεσμοί και η οργάνωση των ΜΜΕ στη Δύση και την Ελλάδα. Ο φοιτητές του μαθήματος αναμένονται να αποκτήσουν γνώση σχετικά με τις συνθήκες της αναδιάταξης των επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή τη μεταβολή, να κατανοήσουν τις διαδικασίες, και τους παράγοντες που συνδέονται με την αναδιάταξη του επικοινωνιακού πεδίου και να διερευνήσουν την ανάπτυξη των νέων μέσων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μας

 

Ειδησεογραφία και Ρεπορτάζ

Στο πλαίσιο του μαθήματος συνδυάζεται η θεωρητική ανάλυση με διδάγματα απότην πρακτική εμπειρία. Στον πυρήνα της διδασκαλίας βρίσκεται η αντίληψη ότι το ρεπορτάζ είναι προϊόν ενός διαρκούς"παζαρέματος ανάμεσα στους δημοσιογράφους και τις πηγές τους. Το μάθημα αντλεί στοιχεία από τη θεωρία της ανάλυσης της διαπραγμάτευσης και από τη θεωρία των παιγνίων. Ωστόσο, έμφαση δίδεται στην πρακτική διάσταση. Το μάθημα υποστηρίζεται βιβλιογραφικά από μια σειρά αποσπασμάτων από τα χρονικά της δημοσιογραφίας τα οποία εικονογραφούν τις διαφορετικές πτυχές της διαπραγμάτευσης μεταξύ ρεπόρτερ και "πηγών". Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα και τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής καριέρας στα ΜΜΕ και κυρίως να μάθουν να "σκέφτονται" δημοσιογραφικά.

 

Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η συγκριτική προσέγγιση αποτελεί βασικό σημείο εκκίνησης στο χώρο των Mέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του επικοινωνιακού πεδίου γενικότερα. Στην ουσία, η συγκριτική προσέγγιση σε γενικές γραμμές συγκρίνει δύο ή περισσότερες χώρες σε σχέση με μια κοινή δραστηριότητα. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση και η σύγκριση των επικοινωνιακών, κυρίως ραδιοτηλεοπτικών, συστημάτων και των οργανωτικών πλαισίων μέσα στο οποίο λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες όπως και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν τα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα διαφόρων χωρών από την Αμερική, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Έμφαση δίδεται στη δομή, τη λειτουργία και τους θεσμούς των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων των δυτικών χωρών.

 

Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία (Μεταπτυχιακό)

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο συνεχών και θεματικών αλλαγών στο πεδίο των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης. Αναμφίβολα η δομή και η λειτουργία των επικοινωνιακών συστημάτων σε όλες της χώρες έχει αλλάξει σημαντικά και οι αλλαγές έχουν συμπέσει ή στενά συνδεθεί περισσότερο με νέες αντιλήψεις για την οικονομία και την κοινωνία και την επικοινωνία. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος συζητιούνται οι εξελίξεις σε όλο το φάσμα των επικοινωνιών, η ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση των αγορών, η αύξηση και η ένταση του ανταγωνισμού, καθώς και οι επιπτώσεις στα πεδίο των μέσων ενημέρωσης.

Το πρώτο μέρος θα εξεταστούν οι συνεχείς μεταβολές στο πεδίο, όπως η μετατόπιση από την κυριαρχία των έντυπων μέσων στα οπτικοακουστικά μέσα, και πιο πρόσφατα σε ένα νέο μετασχηματισμό των μέσων επικοινωνίας, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ψηφιακών επικοινωνιακών συστημάτων, τα οποία συνδέουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διάφορα μέσα, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο περιβάλλον πολυμέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξελίξεις όσον αφορά στα νέα μέσα επικοινωνίας στην Ευρώπη, και ειδικότερα στα πεδία της ψηφιακής τηλεόρασης, της διείσδυσης του διαδικτύου, της ανάπτυξης της ΙPTV, και της τηλεόρασης μέσω κινητών τηλεφώνων.

Το δεύτερο μέρος έχει μια περισσότερο πρακτική διάσταση. Αποσκοπεί να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα εξετάζονται οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον δημοσιογράφο. Συνοπτικά εξετάζονται τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.). Επίσης, προσεγγίζει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.).

 

Διαφήμιση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Μάρκετινγκ (Μεταπτυχιακό)

Το μάθημα αυτό προσεγγίζει και αναλύει τις έννοιες και πρακτικές του σύγχρονου μάρκετινγκ, της διαφημιστικής επικοινωνίας και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος όπως αυτό διαμορφώνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της διαχείρισης της επικοινωνίας, του branding και των εργαλείων και στρατηγικών μάρκετινγκ, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο, και διαρκώς μεταβαλλόμενο επικοινωνιακό περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, στο μάθημα πραγματοποιείται ανάλυση της διαφημιστικής στρατηγικής και του branding. Εξετάζονται οι διαφορετικές επιλογές όσον αφορά στην υλοποίηση και τα διαφημιστικά μέσα προκειμένου να αποδοθεί και να μεταδοθεί αποτελεσματικά το διαφημιστικό μήνυμα. Αναλύονται οι έννοιες της αποτελεσματικότητας και της επιρροής μιας διαφημιστικής καμπάνιας καθώς και η έννοια της ολοκληρωμένης επικοινωνίας (integrated marketing communications)  

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social media) και Social Media Marketing. Παρουσιάζονται οι τύποι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γίνεται κατανοητή η παρακίνηση του χρήστη να συμμετέχει, οι χρήσεις και τα οφέλη των νέων μέσων, η αποτελεσματική αξιοποίησή  τους για την προώθηση εμπορικών σκοπών και οι μέθοδοι μέτρησης της αποτελεσματικότητας τους. Ακόμη, εξετάζονται οι εικονικές κοινότητες  (virtual communities) αλλά και η σχέση μεταξύ μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κουλτούρας.   

Τέλος, εξηγείται η έννοια του σύγχρονου μάρκετινγκ και η καθολική του εφαρμογή. Γίνεται κατανοητή η επιρροή της αγοράς και του περιβάλλοντος στις αποφάσεις μάρκετινγκ σχετικά με τα προϊόντα/ υπηρεσίες, τις τιμές, τη διανομή και τις ενέργειες επικοινωνίας. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των προγραμμάτων μάρκετινγκ και η κατανόηση της χρήσης του για το χτίσιμο δυνατών εμπορικών επωνυμιών (brands).

  

Δημοσιογραφία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Μεταπτυχιακό)

Στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκτούν σταδιακά κομβικό ρόλο στη δημοσιογραφία και την ειδησεογραφία. Έχουν αυξήσει το ρόλο τους και την εμβέλειά τους ως πηγή ενημέρωσης, καθώς πρόσωπα και φορείς από τα πεδία της οικονομίας, της πολιτικής, των κρατικών υπηρεσιών, των κοινωνικών οργανώσεων κ.λπ. τα αξιοποιούν για να διαδώσουν τα μηνύματά τους, να θέσουν τα ζητήματα που τους αφορούν στη θεματολογία της επικαιρότητας, να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους γι’ αυτά και να πετύχουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Παράλληλα ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ενημερώνεται για τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες και τα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν, αλλάζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο ιεράρχησης, σύνταξης και διακίνησης των ειδήσεων. Αν και οι όροι χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα μεγάλα συγκροτήματα Τύπου συνεχώς αλλάζουν, οι πλατφόρμες εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ενημέρωσης.

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η σχέση δημοσιογραφίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτή διαμορφώνεται στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Χαρτογραφείται το σύγχρονο μεσιακό οικοσύστημα και αναλύονται οι αλλαγές που έχουν επιφέρει τα νέα μέσα και ειδικότερα οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην παραγωγή και κατανάλωση ειδησεογραφικού περιεχομένου. Προσεγγίζονται οι τρόποι χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι συνέπειες της χρήσης αυτής στο χώρο της δημοσιογραφίας και της δημοσιότητας.

Εξετάζονται επίσης οι συνέπειες διάδοσης των ψευδών ειδήσεων και αναλύονται οι τρόποι αξιολόγησης και επαλήθευσης περιεχομένου αλλά και οι τρόποι απόκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού. Γίνεται εισαγωγή στις τεχνικές και εφαρμογές της πολυμεσικής δημοσιογραφίας και στις νέες αφηγηματικές τεχνικές που εφαρμόζονται στις ψηφιακές πλατφόρμες με την παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου (παραγωγή και επεξεργασία κειμένου, ήχου, φωτογραφίας, βίντεο).

  

Πολυμεσική Δημοσιογραφία (Μεταπτυχιακό)

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται επιλεγμένα θέματα της επικαιρότητας με γνώμονα τις μεθόδους των κοινωνικών επιστημών και τις πρακτικές της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Είναι προφανές ότι ο δημοσιογράφος στην εποχή των ψηφιακών μέσων καλείται να διακρίνει και να αναλύει τις ταχύτατες μεταβολές των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών θεσμών που επήλθαν στην ελληνική κοινωνία ιδίως μετά τη Μεταπολίτευση. Ως βάση για την ανάλυση παρουσιάζονται σχετικές μελέτες και έρευνες και διδάσκεται ο τρόπος που οι δημοσιογράφοι μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και κυρίως να εξασκήσουν δυνατότητες συνθετικής ανάλυσης των γεγονότων και μεταρρυθμίσεων. Η γνώση αυτή αποτελεί απαραίτητη βάση για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος (κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό ρεπορτάζ, ερευνητικό ρεπορτάζ χρήση «μεγάλων σειρών δεδομένων» (big data) κ.ά.) είναι ταυτοχρόνως καθοριστική στον τομέα της διαφήμισης (κοινωνικές πρακτικές και συμπεριφορές).

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αφού γνωρίσουν τις νέες μεθόδους και εργαλεία παρουσίασης των θεμάτων τους θα κληθούν να παρουσιάσουν τα θέματα που τους έχουν ανατεθεί όχι μόνον με τη μορφή μιας παρουσίασης, αλλά και δημοσιογραφικής παραγωγής (π.χ. κείμενο, οπτικοποποίηση περιεχομένου, ιστολόγιο, κ.ά.).