ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:

  • μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
  • μέλη Εργαστηριακού Ερευνητικού Προσωπικού
  • Υπόψήφιους Διδάκτορες
  • μεγάλο αριθμό συνεργατών