ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE NEWS LAB

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE NEWS LAB

Το ΠΜΣ στη «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» σε συνεργασία με το Google News Lab, οργάνωσε σήμερα ένα δίωρο εργαστήριο που αποσκοπoύσε στην εξοικείωση με βασικά ψηφιακά εργαλεία που χρησιμεύουν στην έρευνα, την επαλήθευση, την oπτικοποίηση και την επεξεργασία δεδομένων και λειτουργούν ως βάση για τη διαδικτυακή συνεργασία. Το εργαστήριο διεύθυνε η Barbara D’Amico, Εκπαιδεύτρια της Google News Lab – Ιταλίας. Η Barbara D'Amico έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 3.000 δημοσιογράφους μέχρι τώρα σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων.