ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ GOOGLE NEWS LAB

Οργάνωση εργαστηρίων σε συνεργασία με τη Google News Lab

Το ΠΜΣ στη «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» σε συνεργασία με τη Google News Lab, οργάνωσε αυτή την εβδομάδα δύο δίωρα εργαστήρια που αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικά ψηφιακά εργαλεία που χρησιμεύουν στην έρευνα, την επαλήθευση, την oπτικοποίηση και την επεξεργασία δεδομένων και λειτουργούν ως βάση για τη διαδικτυακή συνεργασία. Τα εργαστήρια διεύθυνε ο Alberto Puliafito, Εκπαιδευτής της Google News Lab. Ο Alberto Puliafito, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες δημοσιογράφους μέχρι τώρα σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων. Έχει σκηνοθετήσει, ανάμεσα σε άλλα, το διεθνές ντοκιμαντέρ για το κίνημα της «αργής δημοσιογραφίας» (slow journalism).