ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΑNDREA MICONI (IULM UNIVERSITY, MILAN) ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ NICO CARPENTIER (CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE)

Ομιλία Αndrea Miconi (IULM University, Milan) και Καθηγητή Nico Carpentier (Charles University, Prague)

O καθηγητής Andrea Miconi (IULM University, Milan) και ο Καθηγητής Nico Carpentier (Charles University, Prague) μίλησαν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές  για την ανάδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πλατφόρμων στη ψηφιακή εποχή.