ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ EUMEPLAT PROJECT ΜΕ ΘΕΜΑ "THE MEDIA SYSTEMS IN EUROPE. CONTINUITIES AND DISCONTINUITIES" ΣΤΗ ΡΩΜΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ EUMEPLAT PROJECT ΜΕ ΘΕΜΑ "THE MEDIA SYSTEMS IN EUROPE. CONTINUITIES AND DISCONTINUITIES" ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Από τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου Eumeplat Project με θέμα "The Media Systems in Europe. Continuities and Discontinuities" στη Ρώμη.