ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 7ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συμμετοχή Εργαστηρίου στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Το Εργαστήριο συμμετείχε στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά της Κρήτης.