ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η πορεία του κινηματογράφου στην Ευρώπη

Mε βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που συγκέντρωσε το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, η προσέλευση θεατών στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι ανήλθε στα 643 εκατομμύρια εισιτήρια το 2022. Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 63% και 249 εκατομμύρια εισιτήρια περισσότερα από το 2021. Ενώ αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν σαφή βελτίωση σε σύγκριση με το 2021 (όταν οι κινηματογράφοι διέκοψαν τη λειτουργία τους σε αρκετές αγορές), εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά από τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Παρακαλούμε δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ.