ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OΜΙΛΙΑ ΑΡΙΑΣ ΑΓΑΤΣΑ

OΜΙΛΙΑ ΑΡΙΑΣ ΑΓΑΤΣΑ

Η Άρια Αγάτσα, δημοσιογράφος, Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, πρώην αθλήτρια και πολιτικός συζήτησε με τους μεταπτυχιακούς ιδιότητές για την πορεία του συνδικαλισμού των Ελλήνων δημοσιογράφων, τη θέση των γυναικών στα ΜΜΕ και την εξοικείωση των Ελλήνων δημοσιογράφων στις νέες συνθήκες του ψηφιακού περιβάλλοντος.